ฝัน

posted on 22 Jul 2010 18:41 by pizzicato

03 . 42  น.  โดยประมาณ

.

"เหงาจัง"

.

ความรู้สึกแรก  ที่พูดกับตัวเองขึ้นมา

แปลกจังนะ ?

ผ่านมาตั้งนานแล้ว  ที่อยู่คนเดียว

แต่

.

ก็ยังคงเหงาเหมือนเดิม  เพราะอะไรนะ  ??

.

.

.

พอคิดอย่างนี้ไปซักพัก  ก็คิดถึงเรื่องที่ "ฝัน" ขึ้นมา

.

.

"ฝัน"  ที่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆ

.

.

"ฝัน" ก็รู้ว่าแค่นั้น

.

.

แต่ก็ยังอยากจะ  "ฝัน"  ว่าเราได้อยู่ด้วยกัน

.

"ฝัน" ... ที่มี ...  "เธอ"